Mijn waarden

Kiezen voor vertaalbureau Traducterre is kiezen voor een geëngageerde onderneming gedreven door waarden.

Milieu

Traducterre streeft naar duurzaamheid en naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Biodiversiteit en duurzaam ondernemen behoren dan ook tot mijn kernwaarden. Concreet doe ik volgende zaken voor het milieu:

  • Thuis werken
  • Recyclage
  • Zo weinig mogelijk printen
  • Papier hergebruiken
  • Groen en natuur op mijn werkplek
  • Gebruik van ecologisch duurzaam materiaal
  • Gebruik van regenwater
  • Energie- en elektriciteitsbesparende maatregelen

Vrouwenrechten

Traducterre zet zich in voor de gelijkheid tussen man en vrouw en doet regelmatig vrijwilligerswerk voor vrouwenverenigingen. Met Traducterre koester ik de hoop op een inclusieve maatschappij waar vrouwen de kans krijgen om belangrijke posities in te nemen, bijvoorbeeld als bedrijfsleider.

Beloftes houden

Daarnaast biedt Traducterre financiële steun aan de vzw Natagora, die zich inzet voor het milieu, en aan Vie Féminine, dat zich engageert voor een gelijke, solidaire en rechtvaardige samenleving.